Ιερός Ναός Γενέσιου της Θεοτόκου

Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Στρουνιώτικου ποταμού, σε ένα κατάφυτο περιβάλλον κατασκευάστηκε το 1156 μ.Χ. καταστράφηκε όμως από άγνωστη αιτία και το μοναστήρι στη σημερινή του μορφή αποτελεί νεότερη κατασκευή. Πρόκειται για μια τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, η οποία αποτελείται από το Ιερό Βήμα, τον κυρίως ναό και τον πρόναο – γυναικωνίτη. Στην εξωτερική του πλευρά, ξεχωρίζει το λιθόκτιστο χαγιάτι ενώ το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα, περιβάλει λιθόκτιστη περίφραξη. Στο εσωτερικό του, έξι κολόνες χωρίζουν το οικοδόμημα σε τρία κλίτη, ενώ σε κάθε κλίτος υπάρχουν τέσσερεις εσωτερικοί θόλοι. Το τέμπλο του ναού είναι λιθόκτιστο και ενσωματωμένο στην κατασκευή. Υπέροχες τοιχογραφίες κοσμούν το εσωτερικό του, από τις οποίες ξεχωρίζουν απεικονίσεις της Παναγίας ένθρονης με τον Χριστό στην αγκαλιά της, καθώς και η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.